مدیرکل بیمه سلامت استان قم |
یک میلیون و ۷۵ هزار نفر در قم از خدمات بیمه استفاده می‌کنند ۱۲ آذر ۱۳۹۸
مدیرکل بیمه سلامت استان قم :

یک میلیون و ۷۵ هزار نفر در قم از خدمات بیمه استفاده می‌کنند

قم - مدیرکل بیمه سلامت استان قم گفت: بر اساس آمارهای به دست آمده ۷۵۰ هزار نفر از قمی‌ها از خدمات بیمه تأمین اجتماعی و ۳۲۵ هزار نفر نیز از خدمات بیمه سلامت استفاده می‌کنند.