مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی |
برگزاری دوره های آموزشی برای اساتید گفتمان دینی ضروری است ۱۵ آبان ۱۳۹۸
مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی :

برگزاری دوره های آموزشی برای اساتید گفتمان دینی ضروری است

تبریز - مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی بر ضرورت برگزاری دوره های آموزشی برای اساتید گفتمان دینی تاکید کرد.