مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران |
اربعین حسینی فخر دنیای اسلام ۱۱ مهر ۱۳۹۸

اربعین حسینی فخر دنیای اسلام

بابل - مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران با بیان اینکه اربعین فخر دنیای اسلام است گفت: کارشکنی های جبهه استکبار برای خدشه وارد کردن در این حرکت عظیم راه به جایی نمی برد.