مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان |
بیش از هزار گلستانی راهی مشهد شدند ۲۹ مهر ۱۳۹۸
مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان:

بیش از هزار گلستانی راهی مشهد شدند

گرگان - مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان گفت:  بیش از هزار گلستانی در قالب ۲۲ هیئت پیاده از شهرهای مختلف استان گلستان راهی مشهد شدند.