مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه |
سازمان آرامستان های کرمانشاه به پرداخت ۱۰ میلیارد تومان جریمه محکوم شد ۱۴ آذر ۱۳۹۸
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه :

سازمان آرامستان های کرمانشاه به پرداخت ۱۰ میلیارد تومان جریمه محکوم شد

کرمانشاه - مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه از محکومیت سازمان آرامستان‌های کرمانشاه به پرداخت بیش از ۱۰ میلیارد تومان جریمه خبر داد.