مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان |
شناسایی ۳۸۵ واحد متخلف در گیلان ۱۴ آذر ۱۳۹۸
مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان :

شناسایی ۳۸۵ واحد متخلف در گیلان

رشت - مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان از شناسایی 385 واحد متخلف از ابتدای اجرای طرح نظارت بر بازار در استان خبر داد.