مدیرکل ثبت احوال استان کرمانشاه |
صدور بیش از یک میلیون فقره کارت هوشمند ملی در استان کرمانشاه ۰۱ آبان ۱۳۹۸
مدیرکل ثبت احوال استان کرمانشاه:

صدور بیش از یک میلیون فقره کارت هوشمند ملی در استان کرمانشاه

کرمانشاه - مدیرکل ثبت احوال استان کرمانشاه از صدور یک میلیون و 200 هزار فقره کارت هوشمند ملی در استان خبر داد.