مدیرکل ثبت احوال مازندران |
۲۹ مهر ۱۳۹۸
مدیرکل ثبت احوال مازندران:

تحصیل ۳۲۶ کودک بدون شناسنامه در مازندران

ساری - مدیرکل ثبت احوال مازندران از تحصیل ۳۲۶ کودک بدون شناسنامه و هویت در مدارس استان خبر داد.