مدیرکل حفاظت محیط زیست استان یزد |
راه اندازی و توسعه شبکه بی سیم در مناطق و زیستگاه های کوهستانی استان یزد ۱۴ دی ۱۳۹۹

راه اندازی و توسعه شبکه بی سیم در مناطق و زیستگاه های کوهستانی استان یزد

یزد- وجود بیسیم در مناطق تحت مدیریت محیط زیست استان و مناطقی که امکان ارتباط با تلفن همراه وجود ندارد؛ بسیار حیاتی و مهم است و دریافت صدای واضح و ارتباط بهتر در نقاط کور، موجب تقویت حفاظت فیزیکی مناطق و افزایش کارایی محیط بانان در مأموریت های محوله خواهد شد.

نصب تجهیزات کنترل آلاینده صنایع بزرگ با همکاری برق منطقه‌ای یزد ۱۲ شهریور ۱۳۹۹

نصب تجهیزات کنترل آلاینده صنایع بزرگ با همکاری برق منطقه‌ای یزد

یزد- مدیرکل سازمان حفاظت محیط زیست استان به همراه مدیرعامل و مدیر دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات شرکت برق منطقه‌ای یزد از تاسیسات این شرکت بازدید کرد.