مدیرکل حق ندارد مشکلات حوزه خود را به مدیران ما ارجاع دهد |
تسریع کار بخش خصوصی باید از سوی مدیران دستگاه های اجرایی انجام شود ۲۰ بهمن ۱۳۹۸
استاندار خراسان شمالی :

تسریع کار بخش خصوصی باید از سوی مدیران دستگاه های اجرایی انجام شود

بجنورد - استاندار خراسان شمالی گفت: تسریع کار بخش خصوصی در چارچوب قانون باید از سوی مدیران دستگاه های اجرایی انجام شود زیرا ما می توانیم از اعتبارات بخش دولتی تنها برای ایجاد زیر ساخت ها استفاده کنیم اما نیازمند حضور بخش خصوصی برای ایجاد اشتغال هستیم.