مدیرکل دامپزشکی استان یزد |
شناسایی ۳۸ کانون بیماری هاری در یزد ۱۲ آبان ۱۳۹۸
مدیرکل دامپزشکی استان یزد :

شناسایی ۳۸ کانون بیماری هاری در یزد

یزد ـ مدیرکل دامپزشکی استان یزد از شناسایی ۳۸ کانون بیماری هاری در یزد خبر داد.