مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی |
خروج ۶ تن فرآورده خام دامی از چرخه مصرف در خراسان جنوبی ۰۴ آبان ۱۳۹۸
مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی :

خروج ۶ تن فرآورده خام دامی از چرخه مصرف در خراسان جنوبی

بیرجند - مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی از خروج 6 هزار تن فرآورده خام دامی در نیمه نخست سال جاری از چرخه مصرف خبر داد.