مدیرکل دامپزشکی مرکزی |
واکسیناسیون بیش از ۳ میلیون راس دام در استان مرکزی طی سال جاری ۱۶ مهر ۱۳۹۸

واکسیناسیون بیش از ۳ میلیون راس دام در استان مرکزی طی سال جاری

اراک - مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی گفت: طی شش ماهه نخست سال جاری واکسیناسیون بیش از سه میلیون راس دام علیه بیماری های مختلف واگیر و غیر واگیر در استان انجام شده است.