مدیرکل دامپزشکی |
صادرات ۶۰ تن مرغ از خراسان شمالی به کشور افغانستان ۰۸ مهر ۱۳۹۸
مدیرکل دامپزشکی استان خراسان شمالی:

صادرات ۶۰ تن مرغ از خراسان شمالی به کشور افغانستان

بجنورد- مدیرکل دامپزشکی استان خراسان شمالی از صادرات حدود ۶۰ تن گوشت مرغ از مبدا خراسان شمالی به کشور افغانستان خبر داد.