مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن |
ثبت نام مسکن ملی در استان های تهران و البرز از ۳۰ آذر ۱۸ آذر ۱۳۹۸
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن :

ثبت نام مسکن ملی در استان های تهران و البرز از ۳۰ آذر

​مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن گفت: ثبت نام مسکن ملی در استان های تهران و البرز از 30 آذر ماه آغاز می شود و به مدت سه روز ادامه خواهد یافت.