مدیرکل دفتر تشکل‌های شاهد و ایثارگر بنیاد شهید |
فعالیت ۱۱۰  تشکل شاهد و ایثارگر در سطح کشور ۲۳ آذر ۱۳۹۸
دیرکل دفتر تشکل‌های شاهد و ایثارگر بنیاد شهید :

فعالیت ۱۱۰ تشکل شاهد و ایثارگر در سطح کشور

اردبیل - مدیرکل دفتر تشکل‌های شاهد و ایثارگر بنیاد شهید از فعالیت ۱۱۰ تشکل شاهد و ایثارگر در سطح کشور خبر داد.