مدیرکل دفتر فنی استانداری قزوین |
کاهش پلکانی حوادث رانندگی طی ۱۰ سال اخیر در قزوین ۲۱ آذر ۱۳۹۸
مدیرکل دفتر فنی استانداری قزوین :

کاهش پلکانی حوادث رانندگی طی ۱۰ سال اخیر در قزوین

قزوین - مدیرکل دفتر فنی استانداری قزوین گفت: در ۱۰ سال اخیر استان قزوین کاهش پلکانی سوانح را داشته و هر ساله شاهد کم شدن کشته ها و مجروحان هستیم که بیانگر برنامه ریزی موثر در این عرصه است.