مدیرکل دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات وزارت جهاد کشاورزی |
پرداخت ۱۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات به کشاورزان خسارت‌دیده ۰۷ دی ۱۳۹۸
مدیرکل دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات وزارت جهاد کشاورزی :

پرداخت ۱۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات به کشاورزان خسارت‌دیده

سمنان - مدیرکل دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات وزارت جهاد کشاورزی از پرداخت ۱۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات بدون بازپرداخت بانکی به ۱۸۰ هزار پرونده کشاورزان خسارت‌دیده خبر داد.