مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده ای استان یزد |
ایمن سازی جاده های استان یزد با اصلاح شیب شیروانی جاده ها ۰۸ آبان ۱۳۹۸
مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده ای استان یزد :

ایمن سازی جاده های استان یزد با اصلاح شیب شیروانی جاده ها

یزد ـ مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده ای استان یزد از ایمن سازی جاده های استان با کاهش و اصلاح شیب شیروانی جاده ها خبر داد.