مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی |
فعالیت ۸۸ اکیپ راهداری برای طرح زمستانی در آذربایجان غربی ۲۵ آذر ۱۳۹۸
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی :

فعالیت ۸۸ اکیپ راهداری برای طرح زمستانی در آذربایجان غربی

ارومیه - مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی از آغاز فعالیت ۸۸ اکیپ راهداری همزمان با اجرای طرح زمستانی در استان خبر داد.