مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان |
ثبت نام مجدد طرح اقدام ملی مسکن در زنجان طی ۱۰ روز آینده ۲۸ دی ۱۳۹۸
مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان :

ثبت نام مجدد طرح اقدام ملی مسکن در زنجان طی ۱۰ روز آینده

زنجان - مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان، از ثبت نام مجدد طرح اقدام ملی مسکن در استان طی۱۰ روز آینده خبر داد و گفت: براساس پایش انجام شده ۶۰ درصد از ثبت نام کنندگان شرایط لازم رادارند.