مدیرکل راه و شهرسازی ایلام |
احداث ۵۵۰۰ واحد مسکونی در قالب طرح اقدام ملی مسکن در ایلام ۱۸ آذر ۱۳۹۸
مدیرکل راه و شهرسازی ایلام :

احداث ۵۵۰۰ واحد مسکونی در قالب طرح اقدام ملی مسکن در ایلام

ایلام - مدیرکل راه و شهرسازی ایلام گفت: در راستای کمک به تامین مسکن طرح اقدام ملی تامین مسکن در قالب احداث ۵۵۰۰ واحد مسکونی در استان ایلام برنامه ریزی شده است.