مدیرکل سازمان حفاظت محیط زیست استان مازندران |
تلفات ۲ هزار بال پرندگان مهاجر در تالاب میانکاله ۰۵ بهمن ۱۳۹۸

تلفات ۲ هزار بال پرندگان مهاجر در تالاب میانکاله

ساری – مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران از تلفات ۲ هزاربال پرندگان مهاجر در تالاب میانکاله خبر داد.