مدیرکل سازمان صنعت و معدن و تجارت خراسان شمالی |
توزیع گوشت بدون صف در خراسان شمالی ۱۳ خرداد ۱۳۹۸

توزیع گوشت بدون صف در خراسان شمالی

بجنورد – به گزارش انتهاج به نقل ازعصر اترک رضا فیروزه، مدیرکل سازمان صنعت و معدن و تجارت خراسان شمالی بیان کرد: توزیع گوشت در سه شهرستان بجنورد، شیروان و اسفراین اشاره کرد و گفت: توزیع به صورت روزانه در یک شهرستان در بین بخشی از جمعیت آماری مدنظر صورت می گیرد. این مقام مسئول […]