مدیرکل ستاد مدیریت بحران استان اصفهان |
پیشنهاد طرح تعطیلی زمستانه در اصفهان ۰۱ دی ۱۳۹۸
مدیرکل ستاد مدیریت بحران استان اصفهان :

پیشنهاد طرح تعطیلی زمستانه در اصفهان

اصفهان - مدیرکل ستاد مدیریت بحران استان اصفهان گفت: به درخواست و پیشنهاد معاونت پیش بینی و پیشگیری سازمان مدیریت بحران کشور، برای شهرستانهای متأثر از آلودگی هوا طرح تعطیلات زمستانه به مدت یک ماه در دو بازه ۱۵ روزه در فصول پاییز و زمستان برای مقاطع تحصیلی آموزش و پرورش پیش بینی شود و به جای آن از تعطیلات تابستانی به همان میزان کسر شود.