مدیرکل صداوسیمای خراسان شمالی |
مدیرکل صداوسیمای خراسان شمالی: ساعت رسانه ای کشور به نام خراسان شمالی تنظیم شده است ۲۲ مرداد ۱۳۹۸

مدیرکل صداوسیمای خراسان شمالی: ساعت رسانه ای کشور به نام خراسان شمالی تنظیم شده است

بجنورد- به گزارش انتهاج به نقل از مهر، حمید قربانی جم پیش از ظهر دوشنبه در نشست بیست و دومین جشنواره تولیدات مراکز استان های صدا و سیما اظهارکرد: صداو سیما به عنوان حنجره نظام باید بیش از پیش فعال باشد تا برنامه و راهبرها به خوبی انجام شود. قربانی جم با اشاره به نام […]