مدیرکل صمت خراسان شمالی |
۱۵ شهریور ۱۳۹۸

دستیابی صمت خراسان شمالی به اعتبارات سفر مقام معظم رهبری

بجنورد – مدیرکل صنعت،معدن و تجارت خراسان شمالی گفت: با نظارت فنی و مشارکت معاون عمرانی استاندار به یک جمع بندی رسیدیم که توانستیم اعتبارات سفر مقام معظم رهبری را تا ریال آخر جذب کنیم. به گزارش انتهاج به نقل از مهر ، رضا فیروزه بعدازظهر پنجشنبه در جلسه شورای معادن خراسان شمالی گفت: در ۲۶ […]