مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان |
برگزاری بیست و یکمین نمایشگاه کتاب زاهدان با بیش از ۲۱۰ غرفه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان :

برگزاری بیست و یکمین نمایشگاه کتاب زاهدان با بیش از ۲۱۰ غرفه

زاهدان - مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان از برگزاری بیست و یکمین نمایشگاه کتاب زاهدان با بیش از ۲۱۰ غرفه خبر داد.