مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی |
اکران ۱۰ فیلم جشنواره بین‌المللی کودک و نوجوان در خراسان‌شمالی ۲۸ مرداد ۱۳۹۸

اکران ۱۰ فیلم جشنواره بین‌المللی کودک و نوجوان در خراسان‌شمالی

به گزارش انتهاج به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، حسین فرخنده، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان‌شمالی گفت: آغاز اکران فیلم‌‎های جشنواره فیلم کودک و نوجوان در خراسان شمالی از ٣١ مردادماه جاری خواهد بود. در ادامه افزود : داستان‌های «باغ جادویی» به کارگردانی آنتون کرینگز، «جزیره گنج» به […]

اکران ۱۰ فیلم جشنواره بین‌المللی کودک و نوجوان در خراسان‌شمالی ۲۸ مرداد ۱۳۹۸

اکران ۱۰ فیلم جشنواره بین‌المللی کودک و نوجوان در خراسان‌شمالی

به گزارش انتهاج به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، حسین فرخنده، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان‌شمالی گفت: آغاز اکران فیلم‌‎های جشنواره فیلم کودک و نوجوان در خراسان شمالی از ٣١ مردادماه جاری خواهد بود. در ادامه افزود : داستان‌های «باغ جادویی» به کارگردانی آنتون کرینگز، «جزیره گنج» به […]

اکران ۱۰ فیلم جشنواره بین‌المللی کودک و نوجوان در خراسان‌شمالی ۲۸ مرداد ۱۳۹۸

اکران ۱۰ فیلم جشنواره بین‌المللی کودک و نوجوان در خراسان‌شمالی

به گزارش انتهاج به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، حسین فرخنده، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان‌شمالی گفت: آغاز اکران فیلم‌‎های جشنواره فیلم کودک و نوجوان در خراسان شمالی از ٣١ مردادماه جاری خواهد بود. در ادامه افزود : داستان‌های «باغ جادویی» به کارگردانی آنتون کرینگز، «جزیره گنج» به […]