مدیرکل محیط زیست استان اردبیل |
بهره برداری از فاز دوم تصفیه خانه شهرک صنعتی اردبیل باید تسریع شود ۰۲ آبان ۱۳۹۸
مدیرکل محیط زیست استان اردبیل:

بهره برداری از فاز دوم تصفیه خانه شهرک صنعتی اردبیل باید تسریع شود

اردبیل - مدیرکل محیط زیست استان اردبیل گفت: بهره برداری از فاز دوم تصفیه خانه شهرک صنعتی اردبیل باید تسریع شود.