مدیرکل مدیریت بحران استان بوشهر |
زلزله ۴ ریشتری جزیره خارگ بدون خسارت ۳۰ دی ۱۳۹۸
مدیرکل مدیریت بحران استان بوشهر :

زلزله ۴ ریشتری جزیره خارگ بدون خسارت

بوشهر - مدیرکل مدیریت بحران استان بوشهر گفت: زلزله ۴ ریشتری جزیره خارگ خسارتی نداشته است.