مدیرکل مرکز هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارساد اسلامی |
استان فارس از قابلیت بخش خصوصی به بهترین وجه استفاده می‌کند ۲۵ آبان ۱۳۹۸
مدیرکل مرکز هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارساد اسلامی :

استان فارس از قابلیت بخش خصوصی به بهترین وجه استفاده می‌کند

شیراز - مدیرکل مرکز هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارساد اسلامی گفت: استان فارس از قابلیت بخش خصوصی به بهترین وجه استفاده می‌کند و در این میان، حمایت شهرداری از فعالیت‌های حوزه هنرهای نمایشی نیز بسیار ستودنی است.