مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان یزد |
اختصاص ۳۰ میلیارد ریال از صندوق توسعه ملی برای پروژه‌های آبخیزداری بافق ۰۵ دی ۱۳۹۹
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان یزد در سفر به بافق:

اختصاص ۳۰ میلیارد ریال از صندوق توسعه ملی برای پروژه‌های آبخیزداری بافق

یزد- مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان یزد در دیدار با فرماندار بافق، گفت: از سفر ریاست جمهوری حدود ۱۵۰ میلیارد ریال اعتبار برای پروژه‌های بیابان استان در نظر گرفته شده که از این میزان یک سوم آن برای شهرستان بافق است.