مدیرکل میراث فرهنگی خراسان شمالی |
بازدید از موزه‌های خراسان شمالی در سال گذشته ۴۳ درصد رشد داشته است ۳۱ فروردین ۱۳۹۹
مدیرکل میراث فرهنگی خراسان شمالی:

بازدید از موزه‌های خراسان شمالی در سال گذشته ۴۳ درصد رشد داشته است

 بجنورد- مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان شمالی گفت: بازدید از موزه‌های خراسان شمالی در سال 98 رشد 43 درصدی داشته است.