مدیرکل میراث فرهنگی گیلان |
اقامت ۳۶ میلیون مسافر در استان گیلان ۲۲ آبان ۱۳۹۸
مدیرکل میراث فرهنگی گیلان :

اقامت ۳۶ میلیون مسافر در استان گیلان

رشت - مدیرکل میراث فرهنگی گیلان از اقامت 36 میلیون مسافر در استان خبر داد و گفت : در مقایسه با سال گذشته شاهد رشد ۲.۵ درصدی هستیم.