مدیرکل هواشناسی استان البرز |
ادامه بارندگی در استان البرز تا دوشنبه ۰۵ آبان ۱۳۹۸
مدیرکل هواشناسی استان البرز :

ادامه بارندگی در استان البرز تا دوشنبه

کرج - مدیرکل هواشناسی استان البرز گفت : با توجه به فعالیت متناوب یک سامانه بارشی در استان که از روز جمعه آغاز شده ، بارندگی ها تا دوشنبه ادامه دارد.