مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی |
بارش های اسفند در خراسان شمالی بیش از حد نرمال خواهد بود ۲۸ دی ۱۳۹۸
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی :

بارش های اسفند در خراسان شمالی بیش از حد نرمال خواهد بود

بجنورد - مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی میزان بارش های پیش بینی شده برای اسفند ماه سال جاری را بیش از حد نرمال اعلام کرد و گفت: همچنین در فروردین ماه اکثر بارش مناطق استان نرمال خواهد بود به جز بخش هایی از غرب و جنوب غرب استان که شاهد بارش کمتر از نرمال خواهیم بود.