مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان |
ثبت بارندگی در ۵۰ ایستگاه هواشناسی و باران سنجی استان سیستان و بلوچستان ۱۱ آبان ۱۳۹۸
مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان :

ثبت بارندگی در ۵۰ ایستگاه هواشناسی و باران سنجی استان سیستان و بلوچستان

زاهدان - مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان گفت: دومین سامانه بارشی پاییز که از پنج شنبه گذشته در استان فعال شد موجب بارندگی در بیش از ۵۰ ایستگاه هواشناسی و باران سنجی استان شد.