مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران |
نمونه برداری از بستگان ۱۴۲ مسافر ایرانی جان باخته هواپیمای اوکراینی ۲۲ دی ۱۳۹۸
مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران :

نمونه برداری از بستگان ۱۴۲ مسافر ایرانی جان باخته هواپیمای اوکراینی

تهران - مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران گفت: از خانواده‌های ۱۴۲ مسافر ایرانی هواپیمای اوکراینی نمونه خون گرفته شده و تاکنون پنج خانواده از مسافران جان باخته برای اخذ نمونه به مراکز پزشکی قانونی مراجعه نکرده‌اند.