مدیرکل پزشکی قانونی مازندران |
جان باختن ۱۶ نفر بر اثر گازگرفتگی در مازندران ۳۰ آذر ۱۳۹۸
مدیرکل پزشکی قانونی مازندران :

جان باختن ۱۶ نفر بر اثر گازگرفتگی در مازندران

ساری - مدیرکل پزشکی قانونی مازندران از جان باختن ۱۶ نفر براثر مسمومیت با گاز منواکسید کربن طی سال جاری در استان خبر داد.