مدیرکل پزشکی قانونی کردستان |
جان باختن ۲۷۸ نفر بر اثر حوادث رانندگی در جاده های کردستان ۲۵ دی ۱۳۹۸
مدیرکل پزشکی قانونی کردستان :

جان باختن ۲۷۸ نفر بر اثر حوادث رانندگی در جاده های کردستان

سنندج - مدیرکل پزشکی قانونی کردستان از جان باختن ۲۷۸ نفر بر اثر حوادث رانندگی در راه های برون شهری، درون شهری و روستایی کردستان در ۹ ماهه گذشته از سال جاری خبر داد.

۶ کردستانی قربانی گاز گرفتگی در سال جاری ۰۱ آبان ۱۳۹۸
مدیرکل پزشکی قانونی کردستان:

۶ کردستانی قربانی گاز گرفتگی در سال جاری

سنندج – مدیرکل پزشکی قانونی کردستان گفت: در شش ماهه اول سال جاری شش نفر بر اثر استنشاق گاز منواکسید کربن در این استان جان خود را از دست داده اند.