مدیرکل پزشکی قانونی کهگیلویه و بویراحمد |
مرگ هشت نفر بر اثر حوادث ناشی از کار در کهگیلویه و بویراحمد ۰۲ دی ۱۳۹۸
مدیرکل پزشکی قانونی کهگیلویه و بویراحمد :

مرگ هشت نفر بر اثر حوادث ناشی از کار در کهگیلویه و بویراحمد

یاسوج - مدیرکل پزشکی قانونی کهگیلویه و بویراحمد از فوت هشت نفر بر اثر حوادث ناشی از کار در استان خبر داد.

کاهش ۷.۵ درصدی مراجعین نزاع در کهگیلویه و بویر احمد ۰۶ آذر ۱۳۹۸
مدیرکل پزشکی قانونی کهگیلویه و بویراحمد :

کاهش ۷.۵ درصدی مراجعین نزاع در کهگیلویه و بویر احمد

یاسوج - مدیرکل پزشکی قانونی کهگیلویه و بویراحمد از کاهش 7.5 درصدی مراجعین نزاع به پزشکی قانونی این استان خبر داد.