مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان البرز |
احداث کتابخانه مرکزی در استان البرز ۰۷ آذر ۱۳۹۸
مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان البرز :

احداث کتابخانه مرکزی در استان البرز

کرج - مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان البرز از احداث کتابخانه مرکزی استان البرز در ۱۰ هزار مترمربع خبر داد.