مدیرکل کتابخانه های عمومی خوزستان |
بهره برداری از ۴ باب کتابخانه عمومی در مناطق محروم خوزستان ۲۱ آبان ۱۳۹۸
مدیرکل کتابخانه های عمومی خوزستان :

بهره برداری از ۴ باب کتابخانه عمومی در مناطق محروم خوزستان

اهواز - مدیرکل کتابخانه های عمومی خوزستان از بهره برداری چهار باب کتابخانه عمومی  در مناطق محروم خوزستان به مناسبت هفته کتاب و کتاب‌خوانی خبر داد.