مدیرکل کمیته امداد آذربایجان شرقی |
تخریب ۱۵۰ واحد مسکونی مددجویان کمیته امداد استان آذربایجان شرقی بر اثر زلزله ۱۷ آبان ۱۳۹۸
مدیرکل کمیته امداد آذربایجان شرقی:

تخریب ۱۵۰ واحد مسکونی مددجویان کمیته امداد استان آذربایجان شرقی بر اثر زلزله

تبریز - مدیرکل کمیته امداد آذربایجان شرقی از تخریب ۱۵۰ واحد مسکونی مددجویان کمیته امداد بر اثر زلزله خبر داد.