مدیرکل کمیته امداد استان خراسان شمالی |
پرداخت بیش از ۶۷ میلیارد تومان کمک‌معیشت به مددجویان خراسان شمالی ۱۵ دی ۱۳۹۸
مدیرکل کمیته امداد استان خراسان شمالی :

پرداخت بیش از ۶۷ میلیارد تومان کمک‌معیشت به مددجویان خراسان شمالی

بجنورد - مدیرکل کمیته امداد استان خراسان شمالی از پرداخت بیش از 67 میلیارد تومان کمک‌معیشت به مددجویان تحت حمایت این نهاد خبر داد.