مدیرکل کمیته امداد استان مرکزی |
آغاز ساخت یک هزار مسکن برای محرومان استان مرکزی در دهه فجر ۰۷ بهمن ۱۳۹۸
مدیرکل کمیته امداد استان مرکزی :

آغاز ساخت یک هزار مسکن برای محرومان استان مرکزی در دهه فجر

اراک - مدیرکل کمیته امداد استان مرکزی از عملیات ساخت یک هزار واحد مسکن برای محرومان تحت پوشش کمیته امداد استان مرکزی در دهه فجر سال جاری خبر داد.