مدیرکل کمیته امداد استان چهارمحال و بختیاری |
۴۰۵ یتیم در چهارمحال و بختیاری فاقد حامی ۲۱ آبان ۱۳۹۸
مدیرکل کمیته امداد استان چهارمحال و بختیاری :

۴۰۵ یتیم در چهارمحال و بختیاری فاقد حامی

شهرکرد - مدیرکل کمیته امداد استان چهارمحال و بختیاری گفت: چهار هزار و۵۷۳ یتیم و فرزند محسنین در چهارمحال و بختیاری تحت حمایت کمیته امداد هستند که 405 نفر فاقد حامی هستند.