مدیرکل کمیته امداد استان یزد |
پویش مردمی” ایران همدل– همبازی” با همکاری کمیته امداد و شرکت ملی پست ۱۲ مهر ۱۳۹۹

پویش مردمی” ایران همدل– همبازی” با همکاری کمیته امداد و شرکت ملی پست

یزد- مدیرکل کمیته امداد استان یزد گفت: پویش مردمی" ایران همدل– همبازی" با همکاری کمیته امداد و شرکت ملی پست از نهم لغایت یازدهم مهرماه هم‌زمان با سراسر کشور در استان یزد اجرا می‌شود.

نیکوکاران با ۳۰ هزار تومان در طرح اکرام ایتام و محسنین شرکت کنند ۱۲ مهر ۱۳۹۹

نیکوکاران با ۳۰ هزار تومان در طرح اکرام ایتام و محسنین شرکت کنند

یزد- نیکوکاران می‌توانند با مشارکت در طرح اکرام ایتام و محسنین یتیم و یا فرزند نیازمند (محسنین) موردنظر خود را انتخاب کرده و ماهیانه حداقل ۳۰ هزار تومان به آن‌ها کمک کنند.