مدیرکل کمیته امداد فارس |
۵۵٠ زائر اولی از استان فارس به مشهد مقدس اعزام شدند ۲۱ آبان ۱۳۹۸
مدیرکل کمیته امداد فارس :

۵۵٠ زائر اولی از استان فارس به مشهد مقدس اعزام شدند

شیراز - مدیرکل کمیته امداد فارس از اعزام بیش از ۵۵٠ نفر از مادران و دختران استان فارس در قالب کاروان زائر اولی به مشهد مقدس خبر داد.